הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה - תיקון מס' 220

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה - תיקון מס' 220

במסגרת הצעת החוק מוצע לבצע תיקונים  בנושאים להלן:

  • תיקונים משמעותיים לגבי מיסוי חברת בית (בדומה לתיקונים אשר בוצעו לגבי חברה משפחתית).
  • חובת הגשת דוח לנהנה בנאמנות.
  • חובת הגשת דוח למי ששוהה בישראל כמות ימים בהתאם לחזקה לעניין תושב ישראל והחזקה נסתרת לטענתו.
  • חובת הגשת דוח ליחיד אשר העביר לחו"ל 500,000 ש"ח או יותר.

 

לחץ כאן להצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה - תיקון מס' 220

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים