הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע''א-2011

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע''א-2011

להלן עיקר התיקונים אשר מוסדרים במסגרת הצעת החוק: 1. הגדלת שיעורי מס רכישה על מי שרוכש דירה אשר אינה דירתו היחידה. 2. פטור מיוחד ממס שבח לגבי מכירות של עד שתי דירות מגורים שהן בגדר "דירת מגורים מזכה" כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין. 3. מס שבח בשיעור מופחת של עד 20% למוכר קרקע לבניה למגורים.

 

לחץ כאן להצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע''א-2011

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים