הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 77), התשע"ד – 2014

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 77), התשע"ד – 2014

פורסמה הצעת חוק מיסוי מקרקעין לעניין יישום חובת תשלום המקדמות על ידי הרוכש. הצעת חוק זו באה לעגן את הסדר תשלום המקדמות על ידי הרוכש ולשמר את היתרונות אשר נוצרו מיישום המתווה הקודם עד כה. ההצעה דנה בנושאים שונים כמו המקדמה אשר תחול על חבר בני אדם, המועד לחיוב במקדמה, בקשה להקטנת המקדמה, אי תשלום מקדמה לעניין עסקאות אשר בהן התבקש פטור וכו'.

 

לחץ כאן להצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 77)

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים