הצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 85), התשע"ו-2016

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 85), התשע"ו-2016

במסגרת הצעת החוק מוצע לבצע את התיקונים להלן:

  • קיצור תקופת ההמתנה למשפרי דיור לעניין מס שבח ומס רכישה ל- 12 חודשים.
  • קציבת הפטור ממס שבח לדירת ירושה ל- 24 חודשים ממועד הפטירה למעט מקרים מסוימים אשר לגביהם נקבעו הסדרים ספציפיים.

 

 לחץ כאן להצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 85), התשע"ו-2016

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים