הקלות מס בפרישה 2018

 

מענקים פטורים ממס לפי סעיף 9(7א)

 

 

עקב פרישה

12,230

לכל שנת עבודה

עקב מוות

24,480

לכל שנת עבודה

רצף קצבה – סעיף 9(7א)(ז1)

361,080

לשנה