הקריטריונים להחלטות הוועדה להחזר מס רכישה בקניית דירת מגורים

עודכן מסמך הוועדה להחזר מיסים עקיפים

להלן הקריטריונים להחלטות הוועדה להחזר מס רכישה בקניית דירת מגורים

  • מחלה או נכות של ילד הסמוך לשולחן הוריו, המצדיקות לדעת הוועדה מעבר לדירה חדשה.
  • מצב כלכלי קשה של הפונה.
  • ערך הדירה החדשה אינו גבוה מערך הדירה הנמכרת.
  • היה וערך הדירה החדשה גבוה מערך הדירה הנמכרת, לא יעלה סכום החזר המס על המס הנדרש על ערך הדירה הנמכרת, ובכל מקרה, לא יעלה סכום ההחזר על המס החל על דירה שערכה בשקלים עולה על -.180,000$.
  • לבקשה יצורפו כל המסמכים המפורטים בפרק ב' סעיף א.3 למסמך.

 

לחץ כאן למסמך הוועדה להחזר מיסים עקיפים

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים