ו"ע 1026-07 שטילמן ואח' נ מנהל מס שבח מקרקעין אזור טבריה - קביעת יום הרכישה במתנה

ו"ע 1026-07 שטילמן ואח' נ מנהל מס שבח מקרקעין אזור טבריה - קביעת יום הרכישה במתנה

במקרה זה דובר במוכר אשר קיבלת את הנדל"ן במתנה.

מנהל מיסוי מקרקעין לא הסכים לראות את יום הרכישה של המוכר כיום הרכישה של נותן המתנה. לטענתו לא שילם את מס הרכישה לפני פטירתו ועל כן, לא חל סעיף 29 או סעיף 37 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק"), והשית על היורשים מס שבח בשיעור מרבי במקום מס היסטורי בשיעור 12% בלבד.

 

הוכח כי נותן המתנה ומקבל המתנה הצהירו על העסקה במועד.

נפסק כי אף אם חל עיכוב בתשלום אגרת העברה עקב השגה אין לראות בכך משום תשלום אחרי פטירת נותן המתנה, אשר בגינו לא יכנס מקבל המתנה לנעליו של נותן המתנה לעניין מועד הרכישה.

 

לחץ כאן לו"ע 1026-07 שטילמן ואח' נ מנהל מס שבח מקרקעין אזור טבריה - קביעת יום הרכישה במתנה

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים