וע-44202-05-16 האם חברה יכולה לחשב מס שבח בפריסה

 ו"ע 44202-05-16 טוונטי האנדרד נהריה ואח' נגד מיסוי מקרקעין חיפה - חישוב מס שבח לחברה בדרך של פריסה

השאלה אשר עמדה לדיון בפני ועדת הערר במקרה זה הייתה - האם חברה יכולה לבקש חישוב מס שבח בפריסה?

במקרה זה חברות אשר רכשו מקרקעין בשנת 2010 ומכרו את המקרקעין בשנת 2015, הגישו בקשה לפריסת מס שבח על פני 4 שנים, בהתאם להוראות סעיף 48א(ה)(1) לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק").

החברות ביקשו את הפריסה היות ובשנת המכירה מס החברות עמד על 26.5% והחברות רצו לפרוס את השבח לשנים אשר בהן מס החברות עמד על 25% בלבד (להבנתנו ניתן היה להגיע לתוצאת מס טובה יותר בדרך אחרת).

מנהל מיסוי מקרקעין חיפה דחה את הבקשה בטענה כי רק יחיד יכול ליהנות מחישוב מס שבח בדרך של פריסה.                                      

ועדת הערר סקרה את תכלית החקיקה של החלופה לחישוב מס שבח בדרך של פריסה, ומתייחסת לכך כי הואיל והשבח נצמח על פני שנות ההחזקה בנכס ולאור עיקרון המימוש הקובע כי אירוע המס יהא במועד המכירה "אפקט הדחיסה" , בחר המחוקק למתן את העיוות הנובע מ"אפקט הדחיסה", על ידי מתן אפשרות לחשב את מס השבח בדרך של פריסה.

הועדה קובעת כי לו רצה המחוקק לצמצם את תחולת הוראות הפריסה ולסייגן כך שיחולו רק על מוכר שהוא יחיד, יכול היה לומר זאת במפורש, כפי שנעשה בהוראות שונות של החוק.

הערר נתקבל ונפסק כי חברה רשאית לבקש כי חישוב מס שבח יערך בדרך של פריסה.

כאמור, לדעתנו בחלופה אחרת ניתן להגיע לתוצאת מס עדיפה מבחינת החברה.

לחץ כאן לו"ע 44202-05-16 טוונטי האנדרד נהריה ואח'