ו''ע 4722-01-12 פינת פלורנטין בע''מ

ו''ע 4722-01-12 פינת פלורנטין בע''מ

בית המשפט דן בשאלת קביעת שווי הרכישה של נכס מקרקעין אשר נמכר בעקבות כריתת עסקת קומבינציה.

חברה רכשה מגרש בעסקת קומבינציה מבעליו המקורי ולאחר מכן מכרה לקבלן תמורת בניה.

רשות המסים העריכה את שווי העסקה לפי שווי שירותי הבניה. בית המשפט קבע כי ברגע שנקבעה שומה על ידי רשות המסים אזי עלות הרכישה תיקבע לפי שווי זה ללא כל קשר לעלויות בפועל אשר שילם הקבלן.

לחץ כאן לו''ע 4722-01-12 פינת פלורנטין בע''מ

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים