ו''ע 55047-07-13 מנחם נגד מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

ו''ע 55047-07-13 מנחם נגד מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

פסק הדין דן בבני זוג נשואים, אשר זכאים להקלה לעניין מס רכישה מכח תקנות מיסוי מקרקעין.

האשה, אשר הנה נכה ניצלה הקלה זו פעמיים בעבר- פעם לפני הנישואים ופעם לאחר הנישואים בעת רכישת דירת מגורים.

כאשר בני הזוג רצו לרכוש נכס במשותף (מעטפת של דירה) , המנהל התיר לבעל את ההקלה אך לאשה לא. העוררים טענו כי מדובר בתא משפחתי חדש. הערר נדחה.

לחץ כאן לו''ע 55047-07-13 מנחם נגד מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים