ו"ע 7018-04-16 יורשי המנוחה בתיה כספי ז"ל – פטור ממס לנכה – האם גם על מס שבח?

ו"ע 7018-04-16 יורשי המנוחה בתיה כספי ז"ל – פטור ממס לנכה – האם גם על מס שבח?

לאחר קבלת שומת מס שבח סופית ממשרד מיסוי מקרקעין חיפה פנתה העוררת אל פקיד בבקשה לקבלת פטור ממס בשל נכות, בהתאם להוראות סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").

פקיד השומה אישר לעוררת פטור ממס בשל היותה נכה בהתאם להוראות סעיף 9(5) לפקודה.

בעקבות זאת, הגישה העוררת בקשה לתיקון שומת מס שבח וביקשה לנצל את הפטור ממס בשל הכנסות פאסיביות כנגד הכנסתה מן השבח בפריסה על פני 4 שנים.

בקשה זאת נדחתה על ידי משרד מיסוי מקרקעין ועל כך הוגש הערר.

נפסק כי הענקת פטור לנכה על פי סעיף 9(5) לפקודה אינה מעניקה לו גם פטור ישיר מתשלום מס שבח.

השופט קובע כי קביעה זאת מעלה תהיות הואיל והינה בניגוד לתכלית החקיקה של הענקת הפטור לנכה. יחד עם זאת, המחוקק לא החיל את הפטור לנכה על כלל הכנסותיו של הנכה וייחד אותן אך ורק לאותן הכנסות אשר נקבעו בסעיף הפטור, ועל כן, אין ברצון להיטיב עם הנכה די כדי לקבוע פטור אשר לא הוענק על ידי המחוקק.

הערר נדחה ונקבע כי ההכרה בזכאות לפטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה אינה רלוונטית לחישוב מס שבח ואינו חל על חבות המוכר במס שבח, במישרין או בעקיפין בדרך של פריסת מס שבח.

לחץ כאן לו"ע 7018-04-16 יורשי המנוחה בתיה כספי ז"ל