ו"ע 1015-07 - חברה קבלנית איגוד מקרקעין

ו"ע 1015-07 - חברה קבלנית איגוד מקרקעין

מאחר והחברה הקבלנית לא התחילה בפועל בבניית הפרויקט ולא נחתמו הסכמי מכר עם רוכשים, לפחות 12 חודשים לפני הפעולה באיגוד, כנדרש בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 8/2003, סווגה החברה כאיגוד מקרקעין לעניין חוק מיסוי מקרקעין.  

לחץ כאן לו"ע 1015-07 - חברה קבלנית איגוד מקרקעין

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים