ו"ע 44028-01-16 אריאל - תקרת הפטור ממס שבח מתייחסת למוכר או לדירה זכאות לחישוב ליניארי מוטב על החלק החייב במס בדירת ירושה

 

ו"ע 44028-01-16 אריאל  - תקרת הפטור ממס שבח האם מתייחסת למוכר או לדירה – זכאות לחישוב ליניארי מוטב על החלק החייב במס בדירת ירושה בתקופת המעבר

ערר זה עוסק בשאלה האם תקרת הפטור ממס שבח בשל מכירת דירת מגורים מזכה מתייחסת אל מוכר דירת המגורים או אל דירת המגורים, והאם בגין יתרת התמורה העולה על תקרת הפטור הנ"ל, זכאים העוררים לחישוב ליניארי מוטב / חדש, לאור התנאים אשר נקבעו בהוראות המעבר לתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין.

תקציר עובדות המקרה:

העוררים (2 מתוך 3 היורשים) ירשו דירת מגורים מהוריהם – האב נפטר בשנת 2009 והאם נפטרה בשנת 2011.

המורישים התגוררו בדירת המגורים קרוב לשלושים שנה, עד למועד הפטירה.

ביום הפטירה למורישים הייתה דירת מגורים אחת.

ביום 26 בינואר 2015 מכרו היורשים את דירת הירושה הנ"ל תמורת 12,250,000 ₪.

כל אחד מן העוררים מכר דירה בפטור ממס שבח, על פי הוראות סעיף 49ב(1), בנוסחו עובר לתיקון 76 לחוק, במהלך 4 השנים האחרונות.

כמו כן, כל אחד מן העוררים ביקש חישוב ליניארי מוטב פעם אחת, עוד לפני מכירת דירת הירושה הנ"ל.

העוררים ביקשו, במסגרת השומה העצמית מס שבח, פטור ממס שבח לדירת ירושה על פי פטור עד לתקרה (כ-4.5 מליון ₪) לכל אחד מהם אישית.

המשיב מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב קבע כי התקרה (כ- 4.5 מליון ₪) מתייחסת לנכס כולו ולא לכל אחד מן המוכרים (לגישתו יהא זכאי כל מוכר לפטור ממס שבח באופן יחסי לחלקו).

לחילופין, ביקשו העוררים להחיל עליהם את החישוב הלינארי המוטב על הסכום העודף של תקרת הפטור ממס שבח, למרות העובדה כי ניצלו בעבר את זכותם לחישוב מס שבח מוטב בתקופת המעבר.

ועדת הערר קבע ברוב דעות:

יש הגיון רב בקביעה כי תכלית החקיקה הינה שתקרת הפטור ממס שבח תחול על המוכר ולאו דווקא על הדירה.

ואולם הדבר נכון לגבי דירה אשר נרכשה במשותף על ידי מספר יחידים וזאת דירתם היחידה, והפטור ממס שבח נדרש על פי סעיף 49ב(2) (פטור ממס שבח בגין דירה יחידה) לחוק מיסוי מקרקעין, אך אין זה נכון לגבי יורשים אשר קיבלו את הדירה בירושה ופטורים ממס שבח בגינה בהתאם להוראות סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין, מאחר ומדובר בפטור של המוריש אשר הועבר ליורש, על כן תקרת הפטור ממס שבח אחת היא לכל היורשים.

כמו כן, נקבע כי היורשים יהיו זכאים לחישוב מס שבח ליניארי מוטב, בשל עודף התמורה מעל תקרת הפטור ממס שבח, היות ואם המוריש היה מוכר את הדירה, הוא היה זכאי לחישוב המס הליניארי המוטב בגין עודף זה.

דעת המיעוט סברה כי גם לגבי דירת ירושה תקרת הפטור תהא למוכר ולא לדירה.

לחץ כאן לו"ע 44028-01-16