חוזר מס הכנסה מס' 2/2011 – איסור תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים

חוזר מס הכנסה מס' 2/2011 – איסור תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים

תשלומי שוחד בעסקאות בינלאומיות הינה תופעה המעלה חששות מוסריים ופוליטיים כבדים וגובה מחיר כלכלי כבד בכך שהיא פוגעת בהתפתחותם של הסחר וההשקעות הבין לאומיות ומעוותת את תנאי התחרותיות. הכרה בתשלומי שוחד כהוצאה הניתנת לניכוי מחריפה אף יותר את הבעיה ונותנת לגיטימציה לתופעה פסולה זו.

מדינות החברות בארגון ה- OECD (Organization for Economic Co – Operation and Development – להלן: "הארגון") באו במשא ומתן במטרה למנוע את התופעה הפסולה של השוחד בעסקאות בינלאומיות, וניסחו את האמנה למאבק בשוחד של עובדי ציבור זרים בעסקאות בינלאומיות בשנת 1997. האמנה נכנסה לתוקף בפברואר 1999.

לפני שנוסחה האמנה תשלומי שוחד כאמור לא נחשבו לעבירה בהתאם לחוקים הפנימיים של מדינות רבות. לפיכך, האמנה מהווה כלי כלכלי וצעד חשוב במאמץ הבינלאומי המשותף לאסור על מתן שוחד לעובדי ציבור זרים ולהפחית את השחיתות בקרב המדינות.

האמנה מחייבת את המדינות החתומות עליה לאמץ חקיקה פנימית, אשר תקבע כי תשלום שוחד לעובד ציבור זר בעסקה בינלאומית יהווה עבירה פלילית. האמנה מגדירה את המונח עובד ציבור בצורה רחבה יותר.

האמנה דורשת להטיל אמצעי ענישה פליליים יעילים ומרתיעים על מתן שוחד לעובדי ציבור זרים, בדומה לאלה שמוטלים על מתן שוחד לעובדי ציבור מקומיים.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 2/2011