חוזר מס הכנסה מס' 20/2004 – שוויה של הסעה המאורגנת על ידי מעביד

חוזר מס הכנסה מס' 20/2004 – שוויה של הסעה המאורגנת ע"י מעביד

סעיף 9(20) לפקודה פוטר את שוויה של נסיעת העובד מביתו למקום העבודה ובחזרה בהסעה מרוכזת המאורגנת וממומנת ע"י המעביד, בתנאי שהנציב או מי שהוא הסמיך לכך קבע שהסעה מרוכזת של העובדים למקום העבודה ובחזרה היא בהתאם לתנאים שקבע.

בהתאם לכך קבע הנציב תנאים שפורסמו בחב"ק.

ממועד קביעת התנאים חלו שינויים רבים במשק, בתחבורה הציבורית, במספר הרכבים במשק ובמרכזיותם של אזורי התעשיה הסמוכים לערים ולישובים הגדולים.

שינויים אלה דרשו בחינה מחדש של התנאים לפטור.

לפיכך, החל משנת 2005 מבוטלים כל האישורים שהוצאו ע"י משרדי השומה בהתאם לכללים הישנים, נקבעו כללים חדשים ובוטל הצורך באישור מוקדם.

כל מעביד אשר יעמוד בתנאים החדשים והודיע על כך לפקיד השומה יוכל לפטור את עובדים ממס בשל שוויה של ההסעה ועמידתו בתנאים בסמוך להגשת ההודעה או בעת עריכת ביקורת הניכויים.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 20/2004