חוזר מס הכנסה מס' 22/2004 – היחידה למיסוי בינלאומי - בעל זכות שביושר

חוזר מס הכנסה מס' 22/2004 – היחידה למיסוי בינלאומי - בעל זכות שביושר

חופש זרימת המשאבים בעולם והחשיפה הגוברת של המדינות לשווקים בינלאומיים הביאו ליצירת תכנוני מס בינלאומיים המבוססים, בין היתר, על שימוש בהוראות אמנות למניעת כפל מס (להלן: "אמנות" או "אמנות מס"). משטרי מס בעולם פיתחו כלים שונים כדי להתמודד עם תכנוני מס הנעדרים הגיון כלכלי מהותי ואשר נועדו לנצל הקלות והטבות במס הנובעות מאמנות בדרך שעורכי האמנה לא התכוונו לה.

אחת הדרכים למניעת ניצול לרעה של אמנות מס היא שימוש בעקרון של "בעל הזכות שביושר" ("Beneficial Owner"). באופן זה, רק "בעל הזכות שביושר" בהכנסה או בנכס זכאי ליהנות מהטבות הקבועות באמנה ומקום מושבו יקבע איזו אמנה תחול. התניה זו מופיעה בנוסח של שלוש אמנות המודל המוכרות (OECD, ארה"ב ואו"ם) ובמרוצת השנים היא שולבה באמנות מס שונות במטרה לסכל תכנוני מס. כפי שיובהר להלן, ניתן להשתמש בעקרון זה גם כאשר לא מצוינת דרישה מפורשת לכך באמנה.

הגבלת הטבה ל"בעל הזכות שביושר" יכולה להיכלל בסעיפים ספציפיים הנוגעים לתשלומים פסיביים (כגון: תמלוגים, ריבית ודיבידנד), בסעיפי הכנסה אחרים (כגון רווחי הון), בסעיפים כלליים להגבלת הטבות המופיעים באמנות שונות או במסמכים נלווים לאמנה.

במרבית אמנות המס בעולם אין הגדרה למונח "בעל הזכות שביושר". בהתאם לסעיף 3(2) לאמנת המודל של ה- OECD (אשר מרבית אמנות המס של ישראל נערכו על פיו), מונח שלא הוגדר במפורש באמנה תינתן לו משמעות בהתאם לדין הפנימי של המדינה בעלת זכות המיסוי לפי האמנה.

דה עקא, בדין הפנימי של רב המדינות לא קיימת הגדרה מדויקת למושג "בעל זכות שביושר" והוא מהווה פרי פיתוח של הפסיקה המקומית, בהקשרים שונים. גם בדין הישראלי אין הגדרה מפורשת והאזכורים הקיימים הם הבחנות בין בעלות שביושר לבעלות שבדין.

כפי שיובהר בחוזר זה, עמדת רשויות המס בישראל – הנסמכת על עמדתם של גופים בינלאומיים, של רשויות מס במדינות שונות ושל מלומדים – הנה שיש להקנות למונח "בעל הזכות שביושר" משמעות עצמאית לעניין אמנות מס, בהקשר של עקרונות מיסוי בינלאומי ובהתאם למטרות אמנות המס והמטרה של מניעת ניצול לרעה של אמנות מס בפרט. לצורך פרשנות המונח ניתן ורצוי להיעזר גם בפסיקה מארצות המשפט המקובל העוסקת במשמעות המונח "בעל זכות שביושר", בעיקר בענייני מסים, עד כמה שהיא רלבנטית להוראות האמנה. ניתן להסתמך על כללי פרשנות שמקורם במשפט הבינלאומי, ובהם סעיף 31 לאמנת וינה הקובע כי יש לפרש הוראות אמנה בתום לב ולאור התכלית והמטרה שלשמן התקשרו הצדדים לה.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 22/2004

ראה גם הטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר , החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר , ייעוץ מס רילוקיישן