חוזר מס הכנסה מס' 5/2005 – טענות חלופיות בשומה ושומות חלופיות

חוזר מס הכנסה מס' 5/2005 – טענות חלופיות בשומה ושומות חלופיות

לאחרונה ניתנו על ידי בית המשפט מספר החלטות הנוגעות לסמכותו של פקיד השומה לטעון טענות חלופיות בשומה.

חוזר זה נועד להבהיר למשרדים מהו המצב המשפטי ולהנחותם בהתאם והכל לאור פסקי הדין ועמדת רשות המס כפי שהיא תלויה ועומדת בערעורים בבית המשפט העליון. בחוזר זה יובהר מהן שומות חלופיות ומהן טענות חלופיות בשומה וכיצד יש להתייחס אליהן במסגרת הליכי השומה.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 5/2005