חוזר מס הכנסה 13/2003 – דיון בערעורי מס הכנסה במקביל להליכים פליליים

חוזר מס הכנסה מס' 13/2003 – דיון בערעורי מס הכנסה במקביל להליכים פליליים

עמ"ה 1061/00 טכנורקס בע"מ נגד היחידה הארצית לשומה

על פי הוראת ביצוע 12/93, פקיד שומה אינו מנוע מלנהל את הליכי השומה האזרחיים, גם אם במקביל מתקיימים הליכים פליליים נגד הנישום. במקרים שונים בקשו נישומים לעכב את ניהול ערעור מס הכנסה בשל קיומם של הליכים פליליים במקביל.

בעמ"ה 1061/00 טכנורקס בע"מ נגד פ"ש היחידה הארצית לשומה, (פורסם בפד"א כ"ט עמוד 586 ואילך), דחתה כב' השופטת ברכה אופיר-תום את בקשתה של העוררת לעכב את ניהול ההליך האזרחי בבית משפט, לרבות הגשת נימוקי הערעור (להלן: ההליך האזרחי) עד לסיומו של ההליך הפלילי.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 13/2003