חוזר מס הכנסה מס' 14/2002 – ע"א 6357/90 – פ"ש באר-שבע נגד האחים שלם "בעל שליטה" על פי סעיף 32(9)

חוזר מס הכנסה מס' 14/2002 – ע"א 6357/90 – פ"ש באר-שבע נגד האחים שלם "בעל שליטה" על פי סעיף 32(9)

בפסק דין עקרוני שניתן על ידי שלושה שופטי בית המשפט העליון פה אחד, פירש ביהמ"ש את המונח בעל שליטה בסעיף 32(9) לפקודה ככולל גם מי שבן זוגו מחזיק במישרין או בעקיפין זכויות בשיעור הקבוע בסעיף, וזאת אף שהוא עצמו אינו מחזיק כלל בזכויות.

בכך אימץ ביהמ"ש העליון את עמדת המדינה בתיק עמ"ה 43/93 והפך על פיה החלטה מיום 2.6.99 של ביהמ"ש המחוזי בבאר-שבע.

פסק הדין ניתן אמנם בסוגיה שעניינה סעיף 12 לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממיסים) התשמ"ה-1985 (להלן – חוק אס"ח), אולם הוא מהווה בסיס לפירוש המונח "בעל שליטה" בכל מקום בוה חוק מפנה ל"בעל שליטה" כמשמעותו בסעיף 32(9) לפקודה.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 14/2002