חוזר מס הכנסה 15/2002 – הוצאות הקשורות באתרי אינטרנט

חוזר מס הכנסה מס' 15/2002 – הוצאות הקשורות באתרי אינטרנט

מאז הפך האינטרנט לכלי נפוץ וחובק עולם החלו גופים שונים לגלות את הפוטנציאל העסקי הטמון בו ואת חשיבותה של מדיה זו כערוץ מסחרי, וכך גם בישראל. כיום אין כמעט בנמצא גורם עסקי גדול אשר אין בבעלותו אתר ברשת למטרה כלשהי.

הקמת אתר אינטרנט, הפעלתו ותחזוקתו השוטפת כרוכים בהוצאות מסוגים שונים אשר עשויות להסתכם לסכומים ניכרים. מטרת חוזר זה הינה לקבוע אתה טיפול הראוי בהוצאות הקשורות באתרי האינטרנט.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 15/2002