חוזר מס הכנסה מס' 2/2002 – סקירה של לקט פסקי דין והחלטות ביהמ"ש בעניין הליכי שומה

חוזר מס הכנסה מס' 2/2002 – סקירה של לקט פסקי דין והחלטות ביהמ"ש בעניין הליכי שומה

חוזר זה יסקור לקט פסקי דין והחלטות שניתנו בבתי המשפט, במהלך השנה שחלפה, העוסקים בחובות הנישום ובסמכות רשויות המס: דוחות הנישום, הליכי השומה, החזר מס וחובת הסודיות.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 2/2002