חוזר מס הכנסה מס' 25/2002 – הרפורמה במס הכנסה – שינויים בחלק ה2 לפקודה (שינויי מבנה בתאגידים)

חוזר מס הכנסה מס' 25/2002 – הרפורמה במס הכנסה – שינויים בחלק ה2 לפקודה (שינויי מבנה בתאגידים)

ביום ב-4 באוגוסט 2002 פורסם בספר החוקים תיקון 132 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשע"א-1961 (להלן: "הפקודה"). חוזר זה מתמקד בשינויים שנקבעו במסגרת חלק ה2 לפקודה אשר רובם המכריע הינם פועל יוצר של תיקונים אחרים שנתקבלו במסגרת הרפורמה במס.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 25/2002