חוזר מס הכנסה מס' 4/2003 – שווי שימוש ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשות העובד. ניכוי הוצאות החזקת רדיו טלפון נייד

חוזר מס הכנסה מס' 4/2003 – שווי שימוש ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשות העובד. ניכוי הוצאות החזקת רדיו טלפון נייד

בתיקון 129 לפקודה אשר פורסם ביום 17.2.2002 הוסף לסעיף 2(2) שווי שימוש ברדיו טלפון נייד ושר האוצר הוסמך לקבוע את שווי השימוש בו.

השר קבע את השווי כאמור בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב-2002.

כמו כן הוסף לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) תיקון לפיו הוגבלה התרת הוצאות החזקת רדיו טלפון נייד.

תחולתם של התיקונים האמורים היא מיום 1.5.2002 ואילך.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 4/2003