חוזר מס הכנסה מס' 5/2010 – הוראות מס הכנסה הרלוונטיות לגבי חיילים סדירים, חיילים משוחררים, חיילי המילואים, אנשי צבא קבע וכוחות הביטחון האחרים

חוזר מס הכנסה מס' 5/2010 – הוראות מס הכנסה הרלוונטיות לגבי חיילים סדירים, חיילים משוחררים, חיילי המילואים, אנשי צבא קבע וכוחות הביטחון האחרים

חוזר זה מפרט את עיקרי הוראות המס הרלוונטיות לגבי חיילים סדירים, חיילים משוחררים, חיילי המילואים, אנשי צבא קבע וכוחות הביטחון האחרים, לרבות הטבות המס הייחודיות להם, ולרבות אופן הגשת הבקשה להחזר מס במקרים השונים בהם לא הובאו בחשבון בעת חישוב המס הטבות מסוימות שנקבעו בפקודת מס הכנסה.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 5/2010