חוזר מס הכנסה 5/2018 - מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר - מטבעות וירטואלים (ביטקוין לדוגמא)

חוזר מס הכנסה 5/2018 - מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר - מטבעות וירטואלים (ביטקוין לדוגמא)

החוזר מתייחס לאמצעי תשלום מבוזר (מטבע וירטואלי) וקובע, כי לעמדת רשות המסים, הוא אינו בגדר מטבע או מטבע חוץ אלא מדובר בנכס, ובהתאם מפרט החוזר את ההשלכות, הן בהיבט מס הכנסה והן בהיבט מע"מ.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 5/2018 – מיסוי פעילות מטבעות וירטואלים