חוזר מס הכנסה מס' 6/2002 – אי השבת מס ביתר לאחר חלוף שש שנים – סעיף 160 לפקודה

חוזר מס הכנסה מס' 6/2002 – אי השבת מס ביתר לאחר חלוף שש שנים – סעיף 160 לפקודה

(פסק דין בעניין ע"א 3601/97 נמ"ה נגד דניאל שחר, ע"א 5142/97 אורי לבקוביץ נגד נמ"ה, ע"א 5986/97 אולשינסקי נגד פ"ש ת"א 5, ע"א 2738/98 חדרה נגד חלפון)

לאחרונה ניתן ע"ח ביהמ"ש העליון בהרכב מיוחד של 5 שופטים, פסק דין המאמץ את עמדתו של אגף מ"ה בסוגיה של תביעות להחזרי מס בגין תקופה ארוכה מ-6 שנים, שלא על פי סעיף 160 לפקודה. (פסק הדין ניתן בערעורים שהוגשו על פסקי הדין: ה"פ 2155/95 דניאל שחר נגד נמ"ה (דו ירחון למסים י"א 4 ה- 135) עמ"ה 169/95 אולשינסקי נגד פ"ש ת"א 5 (דו ירחון למסים י"א 5 ה- 180), ע"א 4325/96 חלפון נגד פ"ש חדרה (דו ירחון למסים י"א 5 ה- 207), ע"א 1773/95 לבקוביץ נגד נמ"ה (דו ירחון למסים י"א 3 ה- 170).

בפסק דין ארוך ומנומך שם כבוד השופט חשין קץ לחילוקי דעות ממושכים שהניבו עם השנים גם מספר פסקי דין סותרים בבתי המשפט המחוזיים.

המחלוקת שבה והועלתה בעניינם של מי שנקבעה להם, שנים רבות לפרע, נכות המזכה בפטור על פי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה.

עמדתו העקבית של אגף מס הכנסה הייתה כי, ככלל, החזר מס ביתר, מוגבל לתקופה של 6 שנות מס מתום השנה בגינה מבוקש החזר המס, וזאת על פי הוראת סעיף 160 לפקודה.

עקב כך הונחו פקידי השומה לא להתיר החזר מס לשנות מס הקודמות ל- 6 שנים.

עמדתם של הנישומים הייתה כי בנסיבות מסוימות – כמו במקרה נשוא פסק הדין – סעיף 160 אינו חל, וחובה להשיב מס ביתר גם לתקופה קודמת העולה על 6 שנות מס.

ייאמר מראש, אף שעילת ההחזר נבעה בנסיבות פסק הדין, מפטור לנכה על פי סעיף 9(5) לפקודה, ההלכה שקבע ביהמ"ש העליון נוגעת לכל תביעה להחזר מס – תהא עילתה אשר תהא.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 6/2002