חוזר מס הכנסה מס' XX/2017 – רשות המיסים – מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים (דוגמת ביטקוין)

חוזר מס הכנסה מס' XX/2017 – רשות המיסים – מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים (דוגמת ביטקוין)

בשנים האחרונות, כחלק מהתפתחות של המסחר המתבצע באמצעים אלקטרוניים, החל להתרחב מסחר באמצעות "מטבעות וירטואליים" כדוגמת הביטקוין (Bitcoin), לייטקוין (Litecoin), ועוד. "מטבע וירטואלי" הוא יחידה דיגיטלית ממוחשבת בעלת ערך, המשמשת לצורך סחר חליפין ו/או יחידה של חשבון וירטואלי. מטבעות וירטואליים ממלאים את התפקידים האמורים בהסכמת קהילת המשתמשים בהם. "מטבע וירטואלי" יכול לשמש לתשלום עבור סחורות ו/או שירותים ו/או להמרה למטבעות אחרים, וכן יכול לשמש לצורך השקעה. שימושים אלו בקרב קהילת המשתמשים במטבע וירטואלי הביאו לכנות את היחידות הדיגיטליות בשם "מטבע".

טיוטת החוזר עוסק במשמעויות הן לעניין מס הכנסה והן לעניין מס ערך מוסף. |

 

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' XX/2017