חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), 2018

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018

החוק כולל, בין השאר, את תיקון 247 לפקודת מס הכנסה בדבר נקודות זיכוי להורים, הארכת הוראת השעה לעניין נקודות זיכוי למי שלמד תואר אקדמי או לימודי מקצוע וכן תיקון לחוק שירות המילואים לעניין מיסוי תגמול.

לחץ כאן לחוק ההתייעלות הכלכלית 2019