חוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה תיקון מס 81 והוראת שעה

חוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה תיקון מס 81 והוראת שעה

פורסם תיקון מס' 81 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) אשר על פיו החל מה- 24 ביוני 2015 יועלה מס הרכישה על דירות להשקעה לשיעורים של  8-10%, בהוראת שעה לחמש שנים. כמו כן, מס הרכישה המוטל כיום, במסגרת הוראת שעה אשר תוקפה עומד להסתיים בסוף חודש יוני 2015, בשיעורים של 5-10%, על רוכשי דירת מגורים אשר אינה דירת מגורים יחידה ייקבע בחוק כהוראת קבע.

בהתאם להוראת השעה אשר אושרה החל מיום 24 ביוני 2015, במכירת זכות במקרקעין שהם דירת מגורים, לגבי מי שזו אינה דירת המגורים היחידה  שלו, יחול מס רכישה בשיעור של 8% על חלק השווי שעד 4,800,605  ₪ ומס רכישה בשיעור של 10% על חלק השווי העולה על סכום זה.

 

לחץ כאן לחוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה תיקון מס 81 והוראת שעה

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים