חישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה 2017

חישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה 2017

רשות המסים פרסמה לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת 2017 אשר מתייחס לנושאים להלן:

פרק א' - דברי הסבר

           שיעורי המס 

          מדרגות מס הכנסה

          נקודות זיכוי ליחיד אשר סיים לימודי מקצוע

          שינויים בחברות המס על הפקדת המעסיק למרכיב הפיצויים

          שיעור המס על הכנסות מהימורים , הגרלות או פרסים עלה ל- 35% במקום 30%

          נקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודי תואר אקדמי או תעודת מקצוע

פרק ב' - סכומים מתואמים

          נקודת זיכוי , קופות גמל, קרנות השתלמות , הטבות מס , ניכויים

          הוצאות נסיעה לחו"ל מוכרות לצרכי מס הכנסה

פרק ג' - שווי שימוש

          שווי רכב צמוד

פרק ד' - תקרות ההכנסה ושיעורי ההנחה בישובים המוטבים

          הנחה במס לישובים מוטבים וכוחות הביטחון

פרק ה' - מס שכר והיטל עובדים זרים

פרק ו' - ניכוי מס מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה

פרק ז' - פירוט נקודות זיכוי על פי מצב משפחתי

פרק ח' - פירוט חישובים

           רשימת הישובים המוטבים

פרק ט' - לכניסה ללוח חישוב המס לחץ כאן

לחץ כאן לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה 2017