טופס 1271 א-אישור על זכאות לקזז הפסדים לצורך חישוב מס שבח

טופס 1271/א – אישור על זכאות לקזז הפסדים לצורך חישוב מס שבח

הטופס מוגש אל פקיד השומה הרלוונטי אשר בו מתנהל תיק הנישום.

בטופס נדרשים למלא את הפרטים להלן: 

  1. הפרטים של מוכר/ת  נכס המקרקעין.
  2. הפרטים של נכס המקרקעין הנמכר.
  3. תאריך מכירת הזכות במקרקעין.

 בקשה להודיע למנהל מס שבח הרלוונטי לאזור נכס המקרקעין את סכום יתרת ההפסדים לסוף שנת המס אשר קדמה לשנת מכירת המקרקעין הנ"ל אותו זכאי/ת המוכר לקזז מן השבח הנובע מאותה המכירה.

 

לחץ כאן לטופס 1271/א

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים