טופס 2681–בקשה לביטול קנס, ריבית ו או הצמדה ו או פריסת תשלומים

טופס 2681 –     בקשה לביטול קנס, ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים

                        □ מס רכוש      □ מס רכישה    □ מס שבח     □ מס מכירה

                        יש לציין בטופס את המס הרלוונטי, מספר הזהות/תיק של  הנישום, מספר השומה, ופרטי גוש וחלקה של נכס המקרקעין.                       

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס: 

  1. הפרטי של מגיש/ת הבקשה. 
  1. פירוט החוב למשרד מיסוי מקרקעין. 
  1. סיבות ונימוקים לבקשה להקטנה/ביטול קנסות הצמדה ו/או ריבית – בקשה לפריסת תשלומים.

  

לחץ כאן לטופס 2681

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים