טופס 2857-בקשה למסירת מידע

טופס 2857 –     בקשה למסירת מידע על פי סעיף 14 א לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965                       

להלן הפרטים אשר נדרש למלא בטופס לצורך קבלת המידע ממשרד מיסוי מקרקעין: 

  1. פרטי מבקש המידע. 
  1. רשימת העסקות של מכירת זכויות במקרקעין בגוש/ים אשר מבקשים לעיין בהן. 
  1. בקשה לקבלת מחירים אשר הוסכמו בעסקאות המפורטות להלן ______________.
  2. בקשה לקבלת פרטים משלימים נוספים כמפורט כלהלן ______________________. 

 

לחץ כאן לטופס 2857

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים