טופס 2988 - הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה

טופס 2988 - הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה

טופס זה מהווה הצהרה משלימה להצהרה הראשית.

 יש למלא טופס 2988 רק כאשר הנכס הנמכר הינו דירת מגורים מזכה אשר לגביה מבקש המוכר פטור ממס שבח מקרקעין.

 להלן הדברים אשר נכללים בטופס 2988:

  1. הפרטים לגבי דירת המגורים הנמכרת.
  2. הפרטים של מוכר/ים הדירה.
  3. הפרטים של בני המשפחה של המוכר/ים במועד המכירה.
  4. הצהרה כללית לצורך בחינת עמידה בתנאים הבסיסים לפטור ממס שבח - דירת מגורים מזכה, זכויות בנייה לא מנוצלות, מקורות מימון לעניין תקופת צינון דירת מתנה וכו'.
  5. הצהרת תושב ישראל.
  6. הצהרה בבקשת פטור ממס שבח לדירה יחידה בהתאם להוראות סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק").
  7. הצהרה בבקשת פטור ממס שבח לדירת ירושה בהתאם להוראות סעיף 49ב(5) או 49ב(6) לחוק.
  8. הצהרה בבקשת פטור ממס שבח במכירת 2 דירות מגורים ורכישת דירה בהתאם להוראות סעיף 49ה לחוק.
  9. הצהרה בבקשה לפטור ממס שבח מתנה בהתאם להוראות סעיף 62 לחוק.

 

לחץ כאן לטופס 2988

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים