טופס 5329

 טופס 5329 – דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל

 כחלק מן המאבק של רשות המסים בישראל בהון השחור והעלמות מס שלחה לאחרונה הרשות, שוב, דרישה לנישומים בעלי מאפיינים מסוימים, למלא את טופס מס הכנסה 5329.

הדרישה נשלחה לנישומים אשר למס הכנסה נראה כי יתכן וקיימת להם הכנסה אשר לא דווחה ועל כן, מתבקשים הפרטים אשר בטופס 5329.

כך למשל לבעלי דירות מגורים אשר לא קיימים לגביהם דיווחים על הכנסות מדמי שכירות ונראה כי שכ"ד עולה על תקרת הפטור ממס הכנסה, נישומים אשר שוהים בחו"ל לעיתים קרובות, בעלי חשבונות בנק בחו"ל וכו'.

 הטופס מתייחס אל הנישום ובן/בת זוג במידה ויש וכן כולל התייחסות לתושבות (האם הנישום הינו תושב ישראל או תושב חוץ כהגדרתם בפקודת מס הכנסה) הכנסות ונכסים של ממלא הטופס (הנישום).

כך לדוגמא יש לפרט החזקה בחברות, שותפויות, נכסי נדל"ן, כלי רכב.

ראה גם הנחיות אשר פורסמו על ידי רשות המסים, בעקובת משלוח הדרישה למלא טופס 5329, לגבי משכירי דירות מגורים.

 מי שקיבל את טופס 5329 מחויב למלא את הטופס באופן מלא ומדויק ולהשיבו אל מס הכנסה.

 מומלץ להסתייע במילוי הטופס ברו"ח מומחה מס.

 ניתן לפנות אל משרדנו, אשר הינו בעל ידע ונסיון רב בנושא, לקבלת ייעוץ מס במילוי טופס 5329.