טופס 5340–בקשה לאישור לפי סעיף 50 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכג - 1963

טופס 5340 – בקשה לאישור לפי סעיף 50 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג - 1963

אבקש לאשר לי כי הרווח ממכירת הזכויות במקרקעין המפורטות להלן נתון לשומה על פי פקודת מס הכנסה.

רווח זה נכלל/יכלל בדוח למס הכנסה לשנת המס ______________.

לצורך קבלת האישור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) יש למלא בטופס את הנתונים להלן: 

  1. פרטי מוכר הזכויות במקרקעין. 
  1. זיהוי נכס המקרקעין.
  1. פרטים על הבניין. 
  1. שמות הקונים של הזכויות במקרקעין ופרטים על המכירות.

 

 לחץ כאן לטופס 5340

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים