טופס 6120 - בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה למוסד ציבורי

טופס 6120 – בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה ל"מוסד ציבורי"    

בטופס 6120 יש למלא את הפרטים להלן לצורך הגשת הבקשה לפטור ממס שבח מקרקעין / מס רכישה 

  1. שם המוסד הציבורי וכתובתו. 
  1. המעמד המשפטי של המוסד הציבורי. 
  1. פרטים לגבי האישור אשר ניתן למוסד כ"מוסד ציבורי". 
  1. פרטי נכס המקרקעין שבגינו מבוקש הפטור ממס שבח מקרקעין / מס רכישה. 
  1. סוג הפטור המבוקש:

□ פטור ממס רכישה          □ פטור ממס שבח          □ פטור חלקי ממס שבח 

  1. פירוט הבקשה לפטור ממס שבח מקרקעין / מס רכישה

 

לחץ כאן לטופס 6120

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים