טופס 7003 - בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין על פי הוראות סעיף 48אה לחוק

טופס 7003 - בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין על פי הוראות סעיף 48א(ה) לחוק מס שבח מקרקעין 

בטופס 7003 מצהיר מוכר הנכס על בקשתו כי חישוב מס שבח על השבח הריאלי יערך בדרך של פריסה. 

ראה גם חישוב מס שבח 

בטופס זה יש למלא את הפרטים להלן לצורך אישור פריסת השבח הריאלי: 

  1. פרטי מוכר הנכס.
  2. פרטי הזכויות אשר לגביהן מוגשת הבקשה לפריסה - מועד מכירת הזכות במקרקעין, שווי המכירה של הנכס , גוש, חלקה, תת חלקה, איך הזכות במקרקעין הגיע לידי מוכר הנכס, תיאור הזכות במקרקעין (מגרש, מבנה עסקי, דירה, מטע, זכות באיגוד, בית עסק ), כתובת נכס המקרקעין.
  3. המועד אשר בו הגיע הזכות במקרקעין לידי המוכר.
  4. תקופת פריסת השבח הריאלי המבוקשת.
  5. האם מוכר הנכס ביקש פריסה אחרת בתקופת הפריסה.
  6. לאיזה משרד פקיד שומה הוגשו דוחות מס לשנים הנכללות בתקופת הפריסה של השבח.
  7. פירוט הכנסות מוכר הנכס בהתאם לדוחות המס אשר הוגשו על ידו בכל שנה משנות הפריסה של השבח - מיגיעה אישית החייבות בשיעור מס רגיל, רווח הון/שבח ריאלי, סה"כ הכנסות אשר אינן מיגיעה אישית המיוחסות למוכר בשיעורי מס שאינם סופיים.
  8. פירוט נקודות הזיכוי המגיעות למוכר הנכס בשנות המס אשר בפריסה של השבח - תושב ישראל, בן/בת זוג, בן/בת זוג עוזר, מזונות, מספר ילדים אשר נולדו בשנת המס, מספר ילדים אחרים, השתתפות בכלכלת ילדים, משפחה חד הורית, בני משפחה נטולי יכולת. 

לחץ כאן ל טופס 7003 - בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין

ראה גם החזר מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים