טופס 7005 א –בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מס מכירה מס רכישה במכירת רכישת זכות במסגרת חילוף

טופס 7005א –   בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין/מס מכירה/מס רכישה במכירת/רכישת זכות במסגרת חילוף

                        חילוף קרקע חקלאית על פי סעיף 49יא1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963           

בטופס 7005א יש למלא את הפרטים להלן: 

  1. הזכות במקרקעין אשר נמכרת: 

           פרטי המוכרים של הזכות במקרקעין.

           פרטי הרוכשים של הזכות במקרקעין.

           פרטי הזכות במקרקעין אשר נמכרת.

           הצהרת המוכרים של הזכות במקרקעין. 

  1. הזכות במקרקעין  אשר נרכשת":

           פרטי המוכרים של הזכות במקרקעין.

           פרטי הרוכשים של הזכות במקרקעין.

           פרטי הזכות במקרקעין אשר נרכשת.

           הצהרת הרוכשים של הזכות במקרקעין.

 

לחץ כאן לטופס 7005א

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים