טופס 7005ב – בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין/מס מכירה/מס רכישה במכירת/רכישת זכות במסגרת חילוף

טופס 7005ב –   בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין/מס מכירה/מס רכישה במכירת/רכישת זכות במסגרת חילוף

                        חילוף דירת מגורים על פי סעיף 49יב לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963           

בטופס 7005ב יש למלא את הפרטים להלן: 

  1. הזכות בדירת מגורים הנמכרת:

            פרטי המוכרים של דירת המגורים.

            פרטי הרוכשים של הזכות במקרקעין.

            פרטי דירת המגורים הנמכרת. 

  1. הזכות הנרכשת בדירת מגורים: 

           פרטי המוכרים של דירת המגורים.

           פרטי הרוכשים של דירת המגורים.

           פרטי דירת המגורים הנרכשת. 

לחץ כאן לטופס 7005ב

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים