טופס 7005ג – בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין/מס מכירה/מס רכישה במכירת/רכישת זכות במסגרת חילוף

טופס 7005ג – בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין/מס מכירה/מס רכישה במכירת/רכישת זכות במסגרת חילוף

                        חילוף זכות למגורים בבית אבות על פי סעיף 49יג לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)           

בטופס 7005ג יש למלא את הפרטים להלן: 

  1. פרטי המוכרים של הזכות במקרקעין. 
  1. פרטי בן/בת הזוג. 
  1. פרטי הזכות במקרקעין אשר נמכרת.

דירת מגורים מזכה (להלן: הדירה הנמכרת)   □ זכות אחרת במקרקעין (להלן: הזכות הנמכרת) 

  1. פרטי הזכות במקרקעין אשר נרכשת. 

לחץ כאן לטופס 7005ג

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים