טופס 701–דיווח על בניית פרויקט חדש

טופס 701 – דיווח על בניית פרויקט חדש                       

בטופס 701 יש למלא את הפרטים להלן: 

  1. פרטי הקבלן.

מסמכים מצורפים לדוח

□ היתר בנייה         □ מפרט לפי חוק מכר דירות      □ דוח 0 (אפס) 

  1. פרטים כללים.
  1. תיאור הפרויקט החדש. 
  1. פירוט פעולות כספיות צפויות של הפרויקט החדש.

נתונים מתוך: חשבון עבודה, ספר תנועות מלאי, ספר הזמנות, חוזים ותחשיבים (תוספת ד להוראות מס הכנסה ניהול פנקסי חשבונות). 

פרטי הבניינים בפרויקט 

יש למלא חלק זה לגבי כל אחד מן הבניינים בפרויקט 

מספר מגרש __________ מספר בניין ברחוב ___________ 

להלן הפרטים אשר יש למלא לגביהם: 

  1. מפרט. 
  1. חומרי בנייה. 
  1. מצב הנכס ביום המסירה. 
  1. שטחי בנייה. 
  1. מספר דירות בבניין/צמודי קרקע.  

לחץ כאן לטופס 701

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים