טופס 7013 - השגה לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג - 1963

טופס 7013 - השגה על פי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק")

טופס 7013 מיועד הן להשגה על שומת מס שבח והן להשגה על שומת מס רכישה בהתאם לחוק. 

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס ההשגה על שומת מס שבח/ מס רכישה:

  1. סוג השומה (מס שבח או מס רכישה) אשר בגינה מוגשת ההשגה על פי סעיף 87 לחוק.
  2. פרטי המשיג/ה על השומה.
  3. פרטי נכס המקרקעין אשר נמכר.
  4. סכום מס שבח/רכישה על פי הודעת השומה.
  5. סכום מס שבח/רכישה בהתאם לעמדת המשיג/ה - סכום המס אשר אינו שנוי במחלוקת.
  6. נימוקי ההשגה על שומת מס שבח/רכישה.
  7. האם המשיג/ה מבקש לקיים דיון בהשגה לפני מתן החלטת מנהל מס שבח.

 

לחץ כאן לטופס 7013

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים