טופס 703 - בקשה לפעולות ושירותים על פי תקנות מיסוי מקרקעין

טופס 703 - בקשה לפעולות ושירותים על פי תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (קביעת אגרות בכד שירותים), התשס"ט - 2009

באמצעות הטופס ניתן לבקש את השירותים להלן:

  1. הדמיית שומת מס שבח (ראה גם איך מחשבים מס שבח).
  2. פירוט נכסי מקרקעין הרשומים במרשמי מיסוי מקרקעין על שם המבקש.
  3. בירור בדבר מכירות אשר עשה המבקש ורשומות במרשמי מיסוי מקרקעין.
  4. קבלת אישור על תשלום מיסים על פי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 - מס שבח ו- מס רכישה.
  5. עיון בתיק עסקה.

השירותים הנ"ל מותנים בתשלום אגרה.

 

לחץ כאן לטופס 703

ראה גם החזר מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים