טופס 7036-הודעה בעניין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה תשלומים והחזרים

טופס 7036 - הודעה בעניין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה - תשלומים והחזרים

 בהודעה בטופס 7036 יש למלא את הפרטים להלן: 

  1. גוש וחלקה של הנכס הנמכר.
  2. מספר שומה.
  3. סכום דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל אשר שולמו בגין הזכות בנכס המקרקעין ומועד התשלום.
  4. סכום היטל השבחה אשר שולמו בגין הזכות במקרקעין הנ"ל ומועד התשלום.
  5. האם הוגש ערעור על גובה הסכומים הנ"ל.
  6. התחייבות לעדכן את מנהל מס שבח אם יוחזר סכום מן הסכומים הנ"ל לצורך תיקון השומה בשל כך. 

לחץ כאן לטופס 7036

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים