טופס 704 - בקשה לשובר תשלום - אישור לרישום בפנקסי מקרקעין בלבד

טופס 704 - בקשה לשובר תשלום / אישור לרישום בפנקסי מקרקעין בלבד

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס 704:

  1. פרטי המוכרים של המקרקעין - מספר זהות ושם מלא.
  2. פרטי הרוכשים של המקרקעין - מספר זהות ושם מלא.
  3. פרטי נכס המקרקעין - גוש, חלקה, תת חלקה, חלקים מועברים לרישום ותאריך העסקה.
  4. מהות הבקשה.
  5. פרטי מגיש הבקשה.

אם אחד הצדדים לעסקה הינו תושב חוץ - יש לצרף צילום דרכון עדכני לרישום.

לחץ כאן לטופס 704

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים