טופס 7040–מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה

טופס 7040 – מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה

                        על פי חלק ה' 2 לפקודת מס הכנסה 

בטופס 7040יש למלא את הפרטים להלן: 

  1. פרטי מעביר/ת הנכס/ים. 
  1. פרטי החברה הקולטת. 
  1. הזכויות במקרקעין המפורטות להלן, יועברו במסגרת "שינוי מבנה" על-פי סעיף ________ לפקודת מס הכנסה, וקבלו אישור הנציג מראש לפטור ממס שבח ולחיוב בשיעור 0.5% במס רכישה. 

תאריך ההעברה אשר נקבע: ________________. 

  1. רשימת הנכס/ים המועבר/ים. 

 לחץ כאן לטופס 7040