טופס 7067 - הודעה על נאמנות לפי סעיף 74 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963

טופס 7067 - הודעה על נאמנות לפי סעיף 74 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 

 בטופס 7067 יש למלא את הפרטים להלן:

  1. פרטי הנאמן.
  2. פרטי הנהנה בשבילו/ה נרכשה הזכות.
  3. פרטי הזכות אשר נרכשה.
  4. מידע על יצירת וקיום הנאמנות.
  5. הודעת הנאמן.
  6. הודעת הנהנה. 

לחץ כאן לטופס 7067

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים