טופס 7086-הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין

טופס 7086 – הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין

                        לפי סעיף 75(א) ו- 96 לחוק מיסוי מקרקעין

                        הטופס הינו נספח לטופס 7002  

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס 7086: 

  1. פרטי איגוד המקרקעין בו נעשתה הפעולה. 
  1. סוגי הזכויות באיגוד. 
  1. פירוט נכסי האיגוד ביום עשיית הפעולה. 
  1. פירוט זכויות האיגוד באיגוד אחר ביום עשיית הפעולה. 
  1. פרטי בעלי הזכויות באיגוד ערב עשיית הפעולה. 
  1. פרטי בעלי הזכויות באיגוד מיד לאחר עשיית הפעולה. 
  1. אחזקת המניות. 
  1. מהות הפעולה באיגוד. 

לחץ כאן לטופס 7086

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים