טופס 7097 – הצהרה על משק חקלאי

טופס 7097 – הצהרה על משק חקלאי

הטופס מהווה נספח להצהרה על מכירת זכות במקרקעין (טופס 7002)

בטופס 7097 יש למלא את הפרטים להלן:  

  • פרטי המקרקעין – שם המושב, מספר משק, גוש, חלקה, שטח המשק בשלמותו, סוג המשק.
  • פרטי המוכרי המשק החקלאי.
  • תיאור הזכות במקרקעין אשר נמכרה:
  • בתי מגורים

דירת מגורים

בנייה נוספת

דירת בן ממשיך

דירת הורים (של המוכר) 

  • מבני משק (אם נתקבל מבנה מסוים מן הסוכנות היהודית יש ציין זאת בהערות)

חממה

רפת

סככה

לול/בית אימון

מחסן

בנייני מאגר (סילו, מגדל מים וכו'). 

  • מטעים 
  • קרקע חקלאית 

  

לחץ כאן לטופס 7097

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים